Každý v sobě máme radar

07.08.2022

Příroda nás vybavila radarem, díky kterému můžeme snadno poznat, co je pro nás dobré a co není. Kdo lže a kdo mluví pravdu. Kdo to s námi myslí dobře a kdo nás naopak manipuluje pro svůj prospěch. K tomu nás příroda vybavila intuicí a pocity, které dokáží reagovat na vibrace z okolí.

Vibrace jsou základním komunikačním jazykem přírody. Všechny živé organismy neustále vyzařují vibrace, které odpovídají jejich aktuálnímu stavu. V případě člověka jeho aktuálním myšlenkám, emocím, záměrům, vědomí a hlavně podvědomí. 

Proto například taková gazela v divočině se nemusí nikoho ptát, zda je pro ni tygr bezpečný či nebezpečný. Ani nemusí přemýšlet, zda je pravda, když tygr v médiích veřejně prohlašuje, že je bojovníkem za práva gazel, a jde mu jen o jejich dobro. Gazela cítí vibrace. Pozná, že tygr se chce nažrat. A pozná, že ona je tím potenciálním jídlem.

Bohužel, většina lidí má tento přírodní radar odpojený. Už jako děti totiž uvěřili rodičům a učitelům, že intuice a pocity jsou nežádoucí, a že mají hlavně důvěřovat autoritám, protože ty vědí vždy nejlépe, co je pro nás dobré. 

Jenže, co se stane, když autority mají jiné záměry, než naše dobro? Když mají jiné záměry, než hlásají? Když pro lidi, kteří vytváří studie a důkazy, je finančně výhodné, aby ty důkazy vycházely jen určitým způsobem? Když lidi, kteří ovládají média a zpravodajství, mají finanční zájmy na tom, aby určité informace či osoby působily věrohodně a jiné zase nevěrohodně? Když je pro některé politiky výhodné vydávat lež za pravdu, a pravdu za lež? A když vaše intuice je celý život potlačována a emoce s pocity vás v podstatě nikdy nikdo neučil správně zpracovávat?

Stane se nevyhnutelně to, co vidíme dnes všude kolem. Lidi jsou vystresovaní a zmatení protože neví, čemu mají vlastně věřit. Protože se objevují důkazy pro i proti. Protože se objevují odborné studie pro i proti. Protože různí odborníci hovoří pro i proti. Jedni označují za lháře druhé a ti druzí označují za lháře zase ty první. A přitom je jasné, že všichni mít pravdu nemohou. Někdo asi fakt lže. Ale kdo? A dělá to záměrně? Jak to poznat, když všichni hlásají, že jen oni znají pravdu, vše dělají pro naše dobro, a kdo tvrdí opak je lhář a dezinformátor?

No, nejprve je třeba si uvědomit, že události nejsou ani dobré ani špatné. Polaritu jim dávají lidé. Každý podle svého nastavení, víry, hodnot a záměrů. Co je pro někoho dobré, může být pro jiného zase špatné. A naopak. A všichni lidé touží naplnit ty záměry, které jsou dobré a výhodné především pro ně. Pro jejich dobro.

To je v pořádku. Problém nastává v situacích, kdy zájem jednoho ohrožuje zdraví či život druhého. Například tygr chce žrát, gazela chce žít. Jedni chtějí žít v klidu, druzí vydělávají na šíření strachu a paniky. Jedni chtějí žít v míru, druzí zase bohatnout na válkách a prodeji zbraní. 

Zvířata umí vycítit nebezpečí, protože svou intuici rozvíjí od narození. A své geny předávají dál jen ta zvířata, jejichž intuice jim umožnila nenaběhnout tygrovi na fintu a dožít se ve zdraví dospělosti.

Nuž a dostáváme se k jádru pudla. Protože zde vidím velkou paralelu v tom, jak poznat, kdo je kdo, a úspěšně a ve zdraví přežít současné i další situace. 

U lidí umí naslouchat intuici pouze ti probuzení. Bohužel jsou v menšině. Většina lidí se nechává manipulovat líbivými slovy autorit a mediálním zpravodajstvím. Nepoznají lež od pravdy, a mají tendence důvěřovat těm, kteří se prezentují jako zachránci a dobrodějové, ač jim finančně i mocensky nejvíce vyhovuje pravý opak.

A když se ozve intuice, která volá, "pozor, tohle je lež", neslyší jí, neumějí to. Naopak jsou často ještě ochotni bojovat za ty, kteří jim lžou a škodí. A ubližovat a mstít se těm, kteří prozřeli a snaží se je varovat, že skočili na špek a uvěřili podvodníkům.

Doba covidová nám měla mimo jiné přinést toto poznání: Pravdu už nelze poznat spoléháním se na média a na autority. Dokonce ji nelze často poznat ani objektivním analyzováním informací a důkazů. Jednak proto, že mnoho informací a důkazů je podvrh, manipulace či podvod. A jednak proto, že mnoho informací a důkazů je zatajováno a cenzurováno.

Je tedy třeba začít používat ten vnitřní radar, který má každý z nás v sobě, který nám dokáže dávat informace o osobách i událostech kolem nás. Jen se to musíme chtít naučit.

Cesta totiž vede přes práci s emocemi. Intuice nefunguje tak, že by vám poslala SMSku, nebo nechala napsaný vzkaz na ledničce. Je propojena s pocity a emocemi a nejčastěji promlouvá skrze ně. ---Tehdy, když se zklidníme, můžeme začít vnímat vibrace - nezávisle si uvědomovat, jaké pocity v nás různí lidé a situace vyvolávají. A pak se sami sebe ptát a analyzovat to, co cítíme a jaké myšlenky nám k tomu chodí.

Zpočátku k nám zpravidla promlouvá ego. Většinou skrz naše různá emoční zranění z dětství. Proto je třeba se průběžně učit i správně zpracovávat emoce a harmonizovat svá emoční zranění. Přijmout zodpovědnost za své prožívání a odpojit se od dogmatu, že za to, jak se cítíme, mohou lidé či události kolem nás..

Tím se stáváme více vědomí, nezávislí i odolní vůči manipulacím, protože už nás není tak jednoduché stáhnout okolím, politiky či médii do emocí strachů, ohrožení, lítosti, nenávisti, křivdy a podobně. 

Neříkám, že je to jednoduché. Neříkám, že je to společensky podporované - spíš naopak. Ale výsledky stojí za to. Je úžasné být nad věcí, nenechat se strhnout do různých negativních emočních turbulencí lidmi ani událostmi. Je skvělé cítit, kdo je upřímný a kdo hajzlík. Vědět, kdo mluví pravdu a kdo lže. Poznat, kdo s vámi jedná fér a kdo vás chce jen využít pro plnění svých záměrů.

Pomocnou ruku vám mohou dát naše semináře MATRIX, kde právě tato témata řešíme a zpracováváme. Stejně tak vám mohou pomoci Životní mapy.cz, či další techniky a metody práce na svém osobním rozvoji. Věřím, že čím více bude vědomých lidí, tím více se svět bude blížit místu, ze kterého budeme mít jen radost.