Semináře - přehled modulů

Rezervace míst: email:      kvantovkaMATRIX@seznam.cz,      tel: 777 052 491 

Časová dotace každého modulu je cca 3,5 hodiny = 1,5 h + přestávka + 1,5 h. 

MATRIX 1

Osvobození mysli - Kvantové probuzení

Vycházíme z poznatků kvantové fyziky a neuropsychologie. Ukážeme si, jak moderní věda vysvětluje realitu a jakou roli v tom hraje naše vědomí a podvědomí. Pochopíte, jakým způsobem naše mysl ovlivňuje to, co se nám děje, a na jakém principu funguje propojení myšlenek s hmotou i s ostatními lidmi.

Naučíte se v sobě aktivovat vnitřní tvořivou sílu, která dokáže ovlivňovat věci, události i lidi kolem vás. Budete schopni cítit energetická pole jiných lidí a silou své mysli a vnitřní energie harmonizovat emoce, fyzické prožívání i prožívání reality u sebe i u druhých. 

Po staletí byly tyto techniky určeny pouze úzkému okruhu zasvěcených, avšak díky Kvantové transformaci mohou být nyní dostupné pro každého, kdo je připraven převzít zodpovědnost za svůj život.


MATRIX 2a 

Jak si správně přát 1 - Síla záměru

Jak ovlivňovat to, co se nám v životě děje? Vztahy, zdraví, štěstí, pocity, peníze, práci? Aby nám život přinášel to, co chceme a ne to, co nechceme? A jak, aby to fungovalo? Na druhém modulu se naučíte správně pracovat se záměrem a uvádět ho do reality pomocí své vnitřní tvořivé síly.

Naučíte se, jak vědomě pracovat s emocemi, myšlenkami a jak ovlivňovat, co se vám děje a co v životě prožíváte. Objevte sílu překonávat překážky a využívat svou mysl tak, aby transformovala vás i vaší realitu do podoby, kterou chcete žít.

Probereme i karmické souvislosti a nastavíme důležitá etická pravidla pro možnosti působení vaší tvořivé síly a vašich záměrů na přírodní procesy i na jiné lidi. Protože karma je zdarma a je důležité si nenaběhnout.


MATRIX 2b 

Jak si správně přát 2 - Vztahy, zdraví, hojnost

Praktické aplikace a techniky pro vztahy, lásku, spolupráci, zdraví, hojnost, energetické čištění a podobně. Naučíte se i správně pracovat se záměry, které se dotýkají druhých lidí. Poznáte, jak správně nastavit ochranu před zneužitím vaší energie a tvořivé síly jinými lidmi - ať už jednají vědomě či nevědomě.

Ruku v ruce s tím si ukážeme i karmické souvislosti a nastavíme důležitá etická pravidla pro možnosti působení vaší tvořivé síly a vašich záměrů na přírodní procesy i na jiné lidi. Je totiž velmi snadné sklouznout do role pachatele dobra. Proto se hodně věnujeme tomu, jak dobro konat a nikoli páchat. Protože karma je zdarma a je důležité si nenaběhnout.

Dotkneme se možností léčení, uzdravování či energetického čištění sebe i druhých. Dále aplikaci záměrů, které se týkají lásky, přátelství, sousedských vztahů, soužití v práci i výchovy dětí. Procvičíme i jak správně do svého života přitahovat peníze, hojnost, úspěchy či jiné způsoby seberealizace. 


MATRIX 3a

Harmonizace emocí a strachů 1 - Jak se cítit lépe

Schopnost vědomé tvorby reality přímo souvisí se schopností kontrolovat své emoce. Ukážeme si klíč pro pochopení a zpracování emocí. Naučíte se techniky Kvantové transformace pro vědomou práci s emocemi, strachy či bolestí. Poznáte, jak správně využívat svou vnitřní tvořivou sílu k léčení, zklidnění a harmonizaci sebe i druhých.

Naučíte se techniky pro pochopení, zpracování a transformaci negativních emocí, obav, strachů, fóbií, negativních programů podvědomí, rušivých myšlenek a dalších omezení. Procvičíme i interakci s informačním polem a dotkneme se způsobů, jak správně kvantově uchopit prožívání vztahů a komunikačních nedorozumění.


MATRIX 3b

Harmonizace emocí a strachů 2 - Jak se cítit lépe

Více do hloubky. Poznáte, jak spolu souvisí emoce, vibrace a úrovně vědomí, a jakým způsobem se projevují na kvalitě života vás i druhých. Naučíte se univerzální principy a techniky, jak transformovat negativní emoce a vibrace, jak pozvedat svou úroveň vědomí, a k čemu je to dobré.

Procvičíte si techniky pro transformaci strachů, obav, fóbií, paniky, negativních programů podvědomí, rušivých myšlenek a dalších omezení. Ukážeme si univerzální způsob, kterým můžete pomoci s harmonizací emocí druhým lidem. Procvičíte si i interakci s informačním polem a načítání informací z kvantového pole.


MATRIX 4

Láska, vztahy - Jak harmonizovat vztahy

Poznáte, jak jak správně kvantově uchopit vztahy a komunikační situace. Jak využívat svou vnitřní tvořivou sílu k jejich budování a harmonizaci. Rodina, děti, práce, přátelé, jednání na úřadech atd. Jak přitahovat do svého života lidi, se kterými se cítíte dobře.

Naučíte se i techniky pro řešení problematických komunikačních či vztahových situací, pro kontakt s energetickými upíry, manipulátory a toxickými či negativními lidmi. Ukážeme si i způsoby, jakým můžete pomoci svým blízkým a dětem, pokud upadají do frustrací a splínů, či smýšlí negativně.


MATRIX 5

Stabilizace mysli - Harmonizace podvědomí

Pochopíte, proč nás mysl často otravuje negativními myšlenkami a ukážeme si techniky, jak se s tím vypořádat. Naučíte se, jak funguje programování lidského podvědomí a kde tím sami nevědomě ubližujete sobě či svým dětem. Naučíte se techniky, jak harmonizovat a transformovat podvědomé mentální vzorce u sebe i u druhých.

Dotkneme se i práce se sebevědomím a ukážeme si techniky pro jeho zdravý rozvoj.  Naučíte se univerzální techniku, pomocí které poznáte, které činnosti jsou pro vás skutečně prospěšné a které zase ne.


MATRIX 6

Proč se přání neplní - Jak se odbrzdit

Ukážeme si 4 hlavní důvody kdy a proč se lidem přání neplní. Pochopíte, kde nevědomě brzdíte rozvoj své tvořivé síly a bráníte tak naplnění svých přání a vizí. Ukážeme si, jakým způsobem tyto brzdy odstranit a urychlit tak procesy změn dle vašich přání.

Pochopíte několik klíčových situací, ve kterých lidé nejčastěji nevědomě prožívají rozpor vědomí a podvědomí. Což se při programování reality následně projevuje většinou zhmotněním rozporu, než konkrétního přání. A naučíme se, jak tyto rozpory harmonizovat v soulad, aby vyslané přání nebylo modulováno disharmonií.


MATRIX 7

Děti a rodina - Kvantové vztahy 1

Ukážeme si, čím si nejčastěji rodiče sami nevědomě způsobují, že je děti neposlouchají, lžou, jsou apatické či hyperaktivní, nechtějí komunikovat, dělají problémy, jsou často nemocné, utíkají k závislostem atd. A samozřejmě si představíme řešení, jak to napravit.

Naučíte se 4 základní kvantové pilíře, na kterých postavit harmonické funkční vztahy s dětmi, a na jejichž základě můžete napravovat problémy, křivdy, mindráky, vzdory, strachy a nedorozumění. Ukážeme si, jak docílit harmonických vztahů v rodině a funkční výchovy bez řevu a frustrací. Jak vychovávat sebevědomé komunikativní děti, které respektují své rodiče, naslouchají jim, a lze se s nimi jednoduše domlouvat.

Předvedeme si, jak naučené poznatky a metody aplikovat i na vaše vlastní prožívání a vlastní mentální programy či traumata - na vaše vnitřní dítě. Na to, jak s ním správně komunikovat a jak harmonizovat jeho tužby, přání, strachy i splíny.


MATRIX 8

Děti a komunikace - Kvantové vztahy 2 

Ukážeme si komunikační principy a situace, kde rodiče nejčastěji nevědomě ubližují svým dětem. Tím zasazují do vzájemného vztahu bloky, díky nimž si pak v budoucnu často vyslouží od dětí neposlouchání, nerespektování či ignorování.

Naučíte se, jak různé typy komunikace souvisí s problémy, které pak rodiče s dětmi nejčastěji řeší. A komplexním uchopením na kvantovém principu pak názorně vysvětlíme, jak z toho ven a jak komunikační situace harmonizovat.

Jak opravit vztahy se svými dětmi, jak opravit vztah se svým vnitřním dítětem, a hlavně, jak podobným problémům, sporům, hádkám, frustracím, blokům a nedorozuměním jednoduše a účinně předcházet.